PTCN.AC.TH

เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอพนมทวน ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี บนถนน อู่ทอง-กาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 22 กม. ปัจจุบันมีนักเรียน 800 คน ครูประจำการ 45 คน จัดการศึกษาแบบสหศึกษา เน้นนักเรียนในพื้นที่อำเภอพนมทวน เดินทางมาโรงเรียนได้สะดวกโดยรถประจำ รถโดยสาร หรือจักรยานยนต์ของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม